• Chodby krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Chodby krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Fotografie zobrazují chodby, které si krtonožka obecná hloubí v zemi. Na první fotografii lze v místě šipek vidět ústí chodeb do země.   Na druhé fotografii jsou vidět chodby krtonožky. Na povrchu záhonů takto vidět obvykle nebývají, v tomto případě si krtonožka vybudovala svůj domov pod pochozím prknem ve skleníku. V místě, na které ukazuje…