• Vajíčka krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Vajíčka krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Fotografie zobrazují vajíčka krtonožky obecné. Z dokumentů je zřejmá zlatavě hnědá barva i velikost v porovnání s lidskou rukou. Vajíčko krtonožky má velikost 1 x 2 mm. Velikost vajíčka zobrazuje následující obrázek. Na následující fotografii je zobrazeno odkryté hnízdo s kompletní snůškou vajíček krtonožky. Následující obrázek porovnává velikost vajíčka krtonožky s velikostí larvy, která se…

  • Hnízdo krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Hnízdo krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

    Na fotografiích je vidět hnízdo krtonožky obecné se žlutohnědými vajíčky. První fotografie ukazuje hnízdo po vyrytí ze záhonu. Zhutnělá zemina kolem hnízda zahraňuje, aby se stěny hnízda zbortily. Na následujících fotografiích jsou zachycena odkrytá hnízda s kompletní snůškou vajíček krtonožky. Struktura hnízda krtonožky sestává ze samotného jádra hnízda a chodby okolo. Zatímco v jádru hnízda…