5 způsobů, jak se zbavit krtonožky

Autor: Votavka pro Krtonožky.cz

Zbavit se krtonožky znamená chytit ji, zabít ji, vypudit ji z lokality výskytu, odradit ji od dalšího pobytu v lokalitě.

Možností, jak se zbavit krtonožky obecné, je pět.

 1. Zbavení se krtonožky odchytem je nejlevnějším způsobem redukce počtu krtonožek na dané lokalitě. Odchyt živých krtonožek lze provést odchytem do pastí nebo vylákáním na povrch.
 2. Krtonožku lze vyhubit použitím pesticidů. Jedy na krtonožky jsou dostupné na českém trhu ve formě granulí obsahujících toxiny, které jsou pro tyto škůdce smrtelné. Insekticidní postřiky, které jsou na krtonožky účinné, nejsou na trhu dostupné pro běžného uživatele.
 3. Likvidace krtonožky narušením životního prostoru zahrnuje takové mechanické zásahy, které jejich životní cyklus naruší, zkomplikují nebo znemožní. Vypudit krtonožky lze aplikací přírodních extraktů nebo vysazováním nepříjemných rostlin, hlubokou orbou nebo rytím v době snůšky vajíček a líhnutí larev, využitím domácí drůbeže.
 4. Zbavit se krtonožky pomocí parazitických organismů znamená posílit populaci parazitických organismů v dané lokalitě a udržet tak stav krtonožek vyvážený. K tomu se využívají tři druhy parazitických organismů: hlístice (nematody), kutilky a kuklice.
 5. Zbavit se krtonožky prevencí znamená včasně reagovat na potenciální hrozbu přemnožení krtonožek na dané lokalitě a předejít škodám na úrodě způsobeným žírem a mechanickým poškozením rostlin krtonožkami. Preventivní opatření zahrnují pravidelnou kontrolu lokality, úpravu substrátu v zimě, ochranu pěstebních nádob, rostlin, záhonů, podporou přirozených nepřátel krtonožek.

Krtonožka obecná je v Česku považována za škůdce působící škody na zahradách, polích, loukách, lesních školách, parcích. Lokalita jejího výskytu je zejména jižní a střední Morava, Polabí, jižní Čechy. Vyhledává místa teplá a vlhká.

Při přemnožení krtonožky okusují kořínky rostlin, mechanicky vyhrabávají rostliny ze substrátu, odvádějí vodu z půdy.

 

Zbavení se krtonožky odchytem

Zbavit se krtonožky znamená zredukovat počet jedinců krtonožky co nejblíže k nulovému stavu na dané lokalitě. Nejlevnějším způsobem, jak krtonožky vyhnat z lokality, je jejich odchyt a následné přemístění, využití nebo usmrcení.

Odchyt živých krtonožek ve stádiu dospělce nebo larvy lze provést buď nalákáním do pastí, kde je lze posbírat, nebo do rukou po vylákání na povrch.

Odchyt krtonožek jako způsob jejich likvidace je vhodný pro malé zahrady, malá políčka. Odchyt krtonožek ve větším měřítku, t.j. na polích, v sadech, na velkých zahradách, na loukách, je příliš náročný na provedení. V případě ošetření ploch využívaných ke komerčnímu zemědělství je odchyt živých krtonožek nerentabilní.

 

Líčení pastí pro odchyt živých krtonožek v místě výskytu

Kladení pastí na krtonožky je ekonomickým a ekologickým způsobem odchytu krtonožek na lokalitách menšího rozsahu.

Při líčení pasti na krtonožky je využíváno podvečerní a noční aktivity krtonožky. Návody na to, jak pasti na krtonožky vyrobit, vycházejí z následujících obecných principů.

 • Krtonožka využívá podpovrchové tunely k přemisťování. Cestičky podpovrchových tunelů jsou snadno identifikovatelné. Past lze snadno umístit do trasy této chodbičky.
 • Krtonožka se snaží instinktivně zahrabat pod povrch. Pasti na krtonožky jsou proto kladeny pod povrch nebo zároveň s povrchem.
 • Krtonožka běží po povrchu k místu, kde se může zahrabat. Některé druhy pastí mohou krtonožku navést směrem ke sběrné nádobě.
 • Krtonožka vylézá na povrch v podvečer a v noci. Pasti je třeba klást odpoledne a ráno překontrolovat.
 • Krtonožka je aktivní blízko povrchu v pozdním jaře a v létě. V ostatních obdobích je ukryta v chodbách 1-2 m pod povrchem. Účinnost pastí je tak omezena na období, kdy se krtonožky pohybují výše.

 

Účinnost odchytu krtonožek do pastí

Účinnost odchytu krtonožek do pastí je závislá na správně zvoleném postupu, na období a na lokalitě. V případě, že v lokalitě je potvrzen hojný výskyt krtonožky, je odchyt do pastí velmi účinným způsobem, jak zajistit konkrétní jedince, o kterých víme, kde přesně na lokalitě jsou (odhalili jsme jejich přítomnost z některého znaku jejich výskytu). Pokud víme, že se na lokalitě krtonožky nacházejí, ale neznáme přesné místo jejich výskytu, je metoda odchytu do pastí méně účinná.

 

Druhy pastí

Konstrukce pastí se liší způsobem provedení, použitým materiálem a následným procesem s odchyceným hmyzem.

Podle provedení lze odlišit tři základní druhy pastí na krtonožky.

 1. Past, do které krtonožka spadne. Umístěním hluboké nádoby do cesty krtonožky lze zajistit její polapení v momentě, kdy svou vlastní pěšinu bude používat k přemístění.
 2. Past, do které je krtonožka dovedena. Vytvořením koryta nebo brázdy napříč lokalitou výskytu lze krtonožku navést do pasti instalované na konci takového koryta.
 3. Past, do které krtonožka vleze. Instalací pasti, která obsahuje návnadu, lze docílit nalákání krtonožky do pasti, která je uzpůsobena tomu, aby z ní krtonožka již nemohla vylézt zpět.

Všechny tři druhy pastí na krtonožky vyžadují jen malé úsilí, zároveň nevyžadují velké znalosti, jak je vyrobit. Materiály použité pro jejich výrobu zahrnují běžné kuchyňské, dílenské nebo zahradní potřeby a předměty.

Podle zamýšleného postupu po odchytu krtonožky lze pasti připravit trojím způsobem: krtonožka po odchytu zůstává živá (pro využití k edukačním účelům, pro rybáře, pro skrmení domácím zvířatům), krtonožka pomalu umírá (utopením, přehřátím, vyhladověním), krtonožka je usmrcena rychle (mechanicky).

 

Vyplavování hnízd a chodeb pro vylákání krtonožek na povrch

Odchyt do ruky po vylákání krtonožky z chodeb nebo hnízda na povrch vyplavením je nejčastěji doporučovaným způsobem hubení krtonožky v malých zahradách. Vhodný je v období, kdy jsou krtonožky blízko povrchu, tedy v období jara a léta. Odchyt má 5 základních fází.

 1. fáze: Připravení směsi pro vyplavení krtonožky. Základem směsi je voda s rozpuštěným saponátem nebo mýdlem, a to v poměru 1 lžička saponátu nebo mýdla na 4 litry vody. Toto množství postačí na plochu cca 0,5 m x 0,5 m, tedy na zasáhnutí jednoho hnízda nebo na zasáhnutí místa výskytu jednoho jedince krtonožky.
 2. fáze: Aplikace směsi pro vyplavení krtonožky. Směs je třeba rovnoměrně aplikovat na místo, o kterém předpokládáme, že ho krtonožka obývá. Lze pokropit zahradním kropáčem nebo jakoukoliv jinou nádobou. Část směsi se snažíme nalít přímo do viditelných děr v zemi.
 3. fáze: Vyčkávání účinku směsi na krtonožky. Směs vody se saponátem nebo mýdlem se postupně rozlévá po chodbičkách a prosakuje do nižších vrstev. Vyčkávání trvá kolem 1 minuty.
 4. fáze: Vylezení krtonožky na povrch. Po aplikované ploše je třeba hlídat vstupní otvory do podzemních tunelů, kterými krtonožka vyleze poté na povrch. Má tendenci utéci od postiženého místa.
 5. fáze: Samotný odchyt krtonožky. V tuto chvíli je vhodný moment pro odchyt krtonožky do ruky nebo do připravené nádobky.

 

Jaký prostředek do směsi pro vyplavení krtonožky použít?

Vhodný je jakýkoliv prostředek na mytí nádobí nebo tekuté mýdlo. Tuhé mýdlo je třeba před použitím nastrouhat a rozpustit v teplé vodě, teprve potom odebrat potřebné množství k namíchání směsi.

Udává se, že vhodnější jsou přípravky s citrusovou vůní, která údajně krtonožkám vadí. Pro toto tvrzení není dostatek zkušeností, které by to potvrdily, nicméně na škodu to rozhodně nebude.

Co ale může zahradě uškodit, je použití příliš velkého množství saponátu nebo mýdla ve směsi. Dále je vhodné použít prostředky přírodního původu, které budou biologicky odbouratelné.

 

Účinnost odchytu krtonožek vyplavením

Účinnost odchytu krtonožek vyplavením je vysoce účinná na malých lokalitách. Metoda je také vhodným způsobem pro nalezení konkrétního místa výskytu nebo pro potvrzení přítomnosti krtonožky po objevení vstupních děr v záhonu, v trávníku, ve skleníku apod.

 

Rizika a možné problémy při odchytu krtonožek vyplavením

Při míchání směsi pro vyplavování krtonožek je třeba dodržet poměr jednotlivých složek. Vyšší zastoupení účinných látek ve vodě může vést ke zničení porostu v místě aplikace. Samotné krtonožky vyšší poměr účinných látek nezastaví.

Krtonožka nekouše, ani není jedovatá, má ale drápky na nohách a poměrně velkou sílu v nohách v porovnání k velikosti svého těla. Při odchytu do ruky je doporučeno použít ochrannou rukavici, zejména kvůli možného poškrábání nebo úleku z mrštnosti a síly krtonožky.

Krtonožka po vyplavení a snaze o odchyt může také v rámci obranné strategie hrát mrtvou. V případě, že se člověk provádějící odchyt nechá ošálit, krtonožka je schopná velmi rychle utéci a zahrabat se zpět pod zem.

 

Alternativy odchytu krtonožek, které nefungují

Následující seznam obsahuje metody odchytu krtonožek, které se tradují na internetu, ale zkušenosti potvrzují, že nejsou funkční.

 • Vyhnání krtonožek elektrickým proudem. Metoda založená na propojení elektrického obvodu mezi autobaterií a místem, kde se krtonožka nachází, vyžene žížaly, ale na krtonožky nefunguje. Zároveň hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tuto metodu nepoužívejte.
 • Vyhnání krtonožek kouřem. Vykouření krtonožek je metoda založená na zkušenostech s vykuřováním krtků a jiných škůdců, kdy se do ústí podzemních chodeb vhání dým (z dýmovnice, z výfuku, z cigaret aj.). Krtonožka na rozdíl od malých savců spoléhajících se na citlivý čich tuto metodu ignoruje.

 

Zbavení se krtonožky použitím pesticidů

Zbavit se krtonožky použitím pesticidů znamená použít chemické prostředky, které usmrtí krtonožky v místě aplikace takového prostředku, a tím sníží stav krtonožek v dané lokalitě.

Usmrcení krtonožky pesticidem lze dvojím základním způsobem: jedovou nástrahou nebo insekticidním postřikem.

Zlikvidování populace krtonožek pesticidem je vhodný způsob pro velké plochy napadené tímto hmyzem, na kterých jde zejména o komerční produkci. Použití hubení krtonožek na zahradách pesticidy je vhodné tam, kde zahradník chce využít rychlé řešení, jak na krtonožku a zároveň mu nevadí aplikace přírodě vzdálených látek na svém pozemku.

 

Usmrcení krtonožek použitím chemických prostředků formou nástrah

Jedy na krtonožky jsou na českém trhu dostupné jako nástražné granule obsahující toxiny, které jsou pro krtonožky smrtelné.

Aplikace nástrah se provádí v podvečer, před noční aktivitou krtonožek (po setmění se škůdci vydávají za potravou). Jedovaté granule se používají pouze tehdy, je-li suché počasí, bez pravděpodobnosti nočních srážek. Déšť nebo přílišné vlhko může jedovaté granule rozpustit, splavit na jinou lokalitu nebo snížit jejich účinek. Ze stejného důvodu je nutné takto ošetřenou plochu 2 dny nezalévat ani nemlžit.

Nástražné granule s jedem na krtonožky se používají na jaře a na podzim. Jejich účinek je zaměřen především na dospělce.

 

Alternativní nástrahy pro krtonožky podle babských rad

Alternativou k cíleným nástrahám na krtonožky jsou granulované přípravky pro hubení slimáků (moluskocidy): Ferramol, Slimex, Limanish. Někteří zahrádkáři granule na slimáky používají i na krtonožky, a to tak, že je sypou do ústí jejich chodeb.

Alternativou k jedovým nástrahám zakoupitelným v e-shopech nebo v obchodech jsou směsi přírodního původu. Babská rada praví, že pro usmrcení krtonožek lze použít směs drcených vaječných skořápek a kuchyňského oleje. Touto směsí se pak otvory krtonožek na povrchu záhonů nebo trávníku zalepí.

 

Usmrcení krtonožek použitím chemických prostředků formou postřiku

Insekticidní postřiky cílené čistě na krtonožky nejsou na českém trhu dostupné pro malospotřebitele. Půdní insekticidy jsou obecně omezovány. Profesionální použití insekticidního postřiku je pak záležitostí specializovaných firem a komerčních pěstitelů. Po nákup některých účinných látek je třeba doložit IČ firmy.

Pro uživatelské použití lze vyzkoušet aplikaci některých volně dostupných přípravků, například Mospilan 20 SP. Tento typ přípravků je ve formě prášku, který se rozmíchá v poměru uvedeném na obalu. Směs pak aplikujeme na postižená místa a hojně zalejeme. Případně aplikujeme před očekávaným deštěm.

Insekticidní postřiky se používají na přelomu jara a léta. Jejich účinek je zaměřen zejména na larvy v prvních stádiích vývoje krtonožek. Čerstvě vylíhlé nymfy jsou v tomto období blízko povrchu, zároveň je postřik efektivnější na časná stádia kronožek, protože ještě nemají tak pevnou kutikulu a účinná látka snáz projde vnější bariérou jejich těla. Doplňkově působí tyto insekticidy jako jed kontaminací potravy.

Alternativní možností může být postřik ve spreji na příbuzný lezoucí hmyz, například Insekticid BROS zelená síla.

 

Je použití pesticidů na krtonožky vhodné pro zahradu?

Ne, použití pesticidů obecně na zahradě není vhodné. Narušením ekologické rovnováhy použitím insekticidu může dojít k přemnožení jiného druhu živočichů. Zahrada je dostatečně malý prostor na to, aby bylo možné použít jinou metodu likvidace krtonožky, než je sice rychlá, ale drahá a pro životní prostředí nepřirozená metoda likvidace chemií. Diskutabilní jsou také vlivy pesticidů založených na chemických látkách na domácí mazlíčky, na lidi pohybující se na zahradě, na potravinách, které tam jsou pěstovány aj.

Lepší variantou, jak se škůdce zbavit, je poznat, jak krtonožka na zahradě žije, a změnit prostředí na zahradě tak, aby to pro krtonožky nebylo příznivé – například podporou přirozených nepřátel, odchytem apod.

 

Je použití pesticidů na krtonožky vhodné pro pole, sad, park, lesní školku?

Použití pesticidů v zemědělství je vhodné tam, kde škody způsobené přemnožením krtonožek výrazně přesahují náklady na jejich systematickou likvidaci a kde toho nelze dosáhnout jiným způsobem (například podporou přirozených nepřátel). Produkční pole, sady, louky, lesní školky, které nemají certifikaci bio, tak mohou využít aplikaci insekticidních přípravků.

 

Zbavení se krtonožky narušením životního prostoru

Zbavit se krtonožky narušením životního prostoru znamená mechanicky zasáhnout do životního cyklu krtonožek v jejich třech vývojových stádiích a tím jejich životní cyklus narušit, zkomplikovat nebo znemožnit. Úpravou lokality, kde krtonožka žije, lze dosáhnout jejího vypuzení nebo ztenčení počtu vyskytujících se jedinců.

Na úrovni celé lokality jejich výskytu lze vypudit krtonožky aplikací přírodních extraktů nebo vysazováním rostlin, které jsou pro krtonožky nepříjemné. Tato metoda je zaměřena na zbavení se krtonožek ve stádiu starší larvy a dospělce.

Na úrovni potvrzeného konkrétního místa jejich výskytu lze narušit životní cyklus krtonožek hlubokou orbou nebo hlubokým rytím v období snůšky vajíček a líhnutí larev. Tato metoda je zaměřena na zbavení se krtonožek ve stádiu vajíčka a mladší nymfy.

Na úrovni kontinuálního a dlouhodobého narušování životního prostoru krtonožek lze zahradu nebo jiné menší lokality jejich výskytu zbavit krtonožek umístěním domácí drůbeže. Tato metoda je zaměřena na zbavení se krtonožek ve všech třech stádiích jejich vývoje.

Narušení životního prostoru krtonožek jako způsob jejich likvidace je vhodný pro malé zahrady i středně velké produkční zemědělské lokality. Tyto rady. jak na krtonožku, jsou zaměřeny zejména na zahrádkáře a zemědělce se zaměřením na permakulturní principy hospodaření s půdou.

 

Narušování krtonožčích hnízd s vajíčky v době snůšky a líhnutí larev

Zkomplikování dalšího vývoje nové generace vajíček a larev krtonožky lze uskutečnit hlubokou orbou nebo hlubokým rytím v období hnízdění a líhnutí.

Krtonožka si hnízdo buduje 10-20 cm pod povrchem. Hlubokou orbou nebo hlubokým zrytím lokality s potvrzeným výskytem krtonožky lze v průběhu května až června vyzvednout podpovrchová hnízda na povrch. Podmínky prostředí, ve kterém se vajíčka a malé larvy krtonožek vyvíjejí, se tímto způsobem změní – odkrytí hnízda změní teplotu prostředí, vlhkost prostředí. Zároveň jsou tímto způsobem vajíčka i larvy dosažitelnější pro přirozené predátory krtonožek.

 

Odpuzování krtonožek repelenty

Odpuzovače krtonožek jsou založeny na aplikaci látky, kterou krtonožka nesnáší, do okolí místa jejího výskytu. Cílem takového repelentního přípravku je znepříjemnit krtonožce pobyt v určitém místě a vyhnat ji pryč.

Základem v Česku prodávaných repelentů na krtonožky je extrakt nebo rostlinné části ze skočce obecného. Odpuzovač krtonožek funguje tak, že rozkladem látek v repelentu se do půdy uvolňují látky, které jsou pro krtonožky nepříjemné.

Jako repelent lze využít také extrakt z byliny zederach indický (Azadirachta indica), komerčně prodávaný pod názvem “neemový olej”.

Podobně jako repelenty fungují také některé rostliny, které je možné vysadit do místa výskytu krtonožek – chryzantémy, měsíček lékařský, afrikány.

 

Skrmování krtonožek domácím zvířatům

Narušení životního cyklu krtonožky je možné provést také využitím domácí drůbeže. V době, kdy jsou krtonožky blíže k povrchu, hnízdí nebo vylézají na povrch, aby se pářili, je vhodné na danou lokalitu vpustit hejno slepic, kachen nebo husokachen. Zejména menší larvy i vajíčka budou vhodnou stravou pro drůbež.

 

Zbavení se krtonožky pomocí parazitických organismů

Zbavit se krtonožky pomocí parazitických organismů znamená posílit v lokalitě, kde se krtonožka nachází, populaci parazitických organismů. Organismy, které krtonožku využívají jako svého hostitele, udrží populaci krtonožek bez přemnožení. Redukce stavu krtonožek využitím parazitických organismů je ekologický způsob likvidace krtonožky vedoucí k rovnovážnému stavu populace krtonožek i parazitických organismů.

K biologické ochraně lokality proti přemnoženým krtonožkám se využívají tři druhy parazitických organismů – hlístice (nematody), kutilky, kuklice.

Nasazení parazitických organismů jako způsob likvidace krtonožek je vhodný jak pro malé zahrady, malá políčka, tak pro větší lokality, t.j. na polích, v sadech, na velkých zahradách, na loukách, včetně ošetření ploch využívaných ke komerčnímu zemědělství.

 

Hubení krtonožky parazitickými nematodami

Likvidace přemnožených krtonožek pomocí parazitických nematod vychází z principu tendence přirozených ekosystémů k rovnovážnému stavu. Hlístice (nematody) z rodu Steinernema carpocapsae parazitují na krtonožkách, které po napadení parazitem do 4 dní hynou. Uhynulá krtonožka slouží hlísticím k vývoji další generace, která hledá nové hostitele v okolí. Po redukci vysokého stavu krtonožek se vyrovná i stav parazitujících hlístic.

Hubení krtonožek za pomoci parazitujících hlístic je šetrný k půdě, pěstovaným rostlinám i ostatním živočichům.

Násadu parazitických hlístic lze zakoupit ve specializovaných obchodech v ČR.Lze je úspěšně využít v produkčním farmářství i v zahrádkaření k cílené redukci stavu škůdců při lokálním přemnožení.

Ve volné přírodě se dále vyskytují parazitující hlístice rodu Oxyurius a Telestomum.

 

Hubení krtonožky parazitickým hmyzem

Parazitické vosičky Larra bicolor a parazitické mouchy Ormia depleta se používají k likvidaci přemnožených krtonožek na Floridě v USA (University of Florida Frank a Sourakov, 2021). Samičky těchto kutilek a kuklic kladou svá vajíčka do těla krtonožek. Larva kutilky a kuklice parazituje na těle krtonožky, čímž ji postupně zahubí.

 

Zbavení se krtonožky prevencí

Zbavit se krtonožky prevencí znamená včasně reagovat na potenciální hrozbu přemnožení krtonožek na dané lokalitě a předejít škodám na úrodě způsobeným žírem a mechanickým poškozením rostlin krtonožkami.

Preventivní opatření proti přemnožení krtonožek zahrnují pravidelnou kontrolu lokality, úpravu substrátu v zimě, ochranu pěstebních nádob, rostlin, záhonů, podporou přirozených nepřátel krtonožek.

Metody prevence jako způsob zbavení se krtonožek je vhodný jak pro malé zahrady a malá políčka, tak pro rozsáhlejší lokality na polích, v sadech, na velkých zahradách, na loukách.

 

Pravidelná kontrola substrátu jako prevence škod způsobených krtonožkami

Pravidelnou kontrolou substrátu lze vypozorovat přítomnost krtonožky obecné v lokalitě a odhadnout počet jedinců, který se v místě vyskytuje. Krtonožka o sobě dá vědět dírami na povrchu substrátu, podpovrchovými chodbičkami a úhynem nebo seschnutím rostlin v okruhu jejího hnízda.

Na přítomnost krtonožek může upozornit také typický cvrkot samců nebo přítomnost krtonožek na povrchu v podvečer.

Včasné odhalení krtonožky pravidelnou kontrolou je hlavní podmínkou pro včasnou reakci se zásahem, aby se krtonožky na lokalitě nepřemnožily.

 

Úprava substrátu jako prevence škod způsobených krtonožkami

Úprava substrátu pro pěstování se provádí v zimním období, v době, kdy jsou krtonožky zahrabané v nezámrzné hloubce 1,5-2 m pod povrchem, kde přezimují. Úpravou záhonů docílíme toho, že lokalita bude pro krtonožky nevhodná pro přežití.

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé tipy, jak záhony upravit, aby nebyly vhodné pro krtonožky.

 • Úprava záhonů dusíkatým vápnem v zimě, aby desinfekce záhonu, skleníku, pařeniště zlikvidovala škůdce.
 • Vylehčení půdy tak, aby stavba hnízd byla pro krtonožku obtížná.
 • Dostatečné vyschnutí substrátu, aby vlhkomilná krtonožka neměla příznivé podmínky pro přežití.

 

Ochrana rostlin instalací mechanických zábran jako prevence škod způsobených krtonožkami

Ochrana rostlin v pěstebních nádobách nebo na záhonech se provádí v době růstu rostlin. Příklady mechanických bariér zamezujících krtonožkám působit škody na rostlinách uvádí následující přehled.

 • Vyvýšené záhony se dnem potaženým pletivem s hustým okem zabraňují krtonožkám dostat se do zvýšených záhonů chodbičkami zespod.
 • Obehnání záhonu fasádní síťkou nebo jiným podobným materiálem se zapuštěním minimálně 0,5 m do hloubky jako ochrana proti podkopání se do záhonu spodem.
 • Ochrana jednotlivých rostlinek obložením jeji stonku a kořenového balu mechanickou zábranou, například seříznutou PET lahví.
 • Natahování sítí přes záhony jako ochrana proti krtonožkám, které v podvečer mohou nalétávat nebo nalézat na záhony horem.

 

Prevence přemnožení krtonožek podporou jejich přirozených nepřátel

Výskyt přirozených nepřátel v blízkosti lokality, ve které se krtonožky vyskytují, vede k redukci stavu krtonožek formou přirozené rovnováhy v přírodě. Podporou a přizpůsobením lokality pro přirozené nepřátele krtonožek vede k zvýšenému zájmu predátorů o krtonožky a redukuje jejich stavy v místě výskytu.

Následující seznam uvádí nejčastější přirozené nepřátele krtonožek v podmínkách ČR.

 • Hmyz – mravenci likvidují vajíčka, střevlíci loví krtonožky
 • Obojživelníci – větší žáby a ropuchy
 • Plazi – užovky, slepýši, ještěrky
 • Ptáci – sojky, žluny, kvíčaly, sovy, kachny, drozdi
 • Savci – lišky, rejsci, krtci, ježci

Následující obrázek zobrazuje mravence, který ulovit larvu krtonožky.

Larva krtonožky ulovená mravencem
Larva krtonožky ulovená mravencem

Proč je kontrola stavu krtonožek obtížná?

Mít pod kontrolou stavy krtonožek na lokalitě je obtížné z následujících důvodů.

Krtonožky jsou dobře adaptované na náročné podmínky. Krtonožky nepotřebují k životu příliš dlouho pobývat na povrchu, většinu svého života tráví pod zemí. Vyhovuje jim vlhká půda, při suchu si umí vyhloubit chodby až do 2 metrů a dostat se k vodě, jejíž hladina poklesla vlivem sucha. Umí plavat, běhat, létat. Jako všežravec se zvládne uživit i tam, kde jedna složka potravy chybí.

Krtonožky je obtížné chytit. Krtonožka je poměrně rychlá, a to jak v běhu, tak v zahrabání se do země.

Účinné pesticidy na krtonožky nejsou povolené k použití z důvodu malé selektivnosti účinku nebo kontaminace půdy. Ty, co povolené jsou, nejsou dostatečně efektivní.

Krtonožka obecná klade na jaře až 350 vajíček. To je dostatečné množství na to, aby z jednoho hnízda do dospělosti přežilo minimálně několik jedinců krtonožek. V následujícím roce tato generace dosáhne dospělosti a je připravena k rozmnožování. Bez vnějšího zásahu a bez přirozených nepřátel je krtonožka schopná se přemnožit během 2 let.

 

Jaký způsob zbavení se krtonožky je nejekologičtější?

Nejvhodnější způsob zbavení se krtonožky je z pohledu ekologie takový způsob, který podporuje přirozený běh událostí. Z tohoto pohledu je vhodné kombinovat metody odpuzování krtonožek, podpory přirozených nepřátel a mechanickou ochranu úrody. V případě extrémního přemnožení lze pak sáhnout po parazitických organismech. Všechny uvedené možnosti nezatěžují přírodu.

 

Jak zabít krtonožku, aby netrpěla?

Nejhumánnější způsob zabití krtonožky tak, aby netrpěla, je provést likvidaci co nejrychleji. Takovým způsobem může být mechanické usmrcení.

 

Lze se krtonožky zbavit vhozením do vody?

Nelze. Krtonožka je poměrně dobrý plavec. Pro vhození do rybníka nebo do nádrže krtonožka doplave na břeh a zahrabe se na nejbližším vhodném místě do země. Utopit krtonožku lze jedině tehdy, je-li vodní hladina nízko a břeh nebo okraj nádoby prudký a vysoký, aby na něm nezvládla vylézt. Krtonožky zemře vyčerpáním a utonutím. Takový způsob ale není příliš humánní.

 

Fungují na krtonožku granule na slimáky?

Traduje se, že granule na slimáky dokážou krtonožku také zabít poté, co je zkonzumuje. Nicméně pro jednoznačnou odpověď aktuálně nejsou data, která by to potvrdily nebo vyvrátily.

 

Jak se zbavit živé krtonožky?

Živou krtonožku lze darovat rybářům jako návnadu na ryby, darovat chovatelům krtonožek nebo připravit přírodovědný pokus pro žáky základní školy. Živé krtonožky se používají také jako krmivo pro některé plazy.

 

Problémy s krtonožkama?

Najděte odpuzovač krtonožek na našem spřáteleném e-shopu Market-online. E-shop rozesílá objednávky do celé ČR.

Kde prodávají odpuzovač krtonožky

Fotografie a videa krtonožek

 • Stavba těla krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Stavba těla krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Fotografie zobrazují detaily jednotlivých částí těla krtonožky obecné. Na první fotografii je zachycena zvětšená zadní noha krtonožky s jasně zřetelnými chloupky na noze a drápky. Následuje fotografie s detailem drápku na noze krtonožky. Následující fotografie zobrazuje dva páry křídel krtonožky obecné. Následující dvě fotografie zobrazují hlavu krtonožky obecné. Zřetelně jsou vidět malá očka, nasednutí tykadel,…


 • Chodby krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Chodby krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Fotografie zobrazují chodby, které si krtonožka obecná hloubí v zemi. Na první fotografii lze v místě šipek vidět ústí chodeb do země.   Na druhé fotografii jsou vidět chodby krtonožky. Na povrchu záhonů takto vidět obvykle nebývají, v tomto případě si krtonožka vybudovala svůj domov pod pochozím prknem ve skleníku. V místě, na které ukazuje…


 • Vajíčka krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Vajíčka krtonožky obecné (gryllotalpa gryllotalpa) – fotogalerie

  Fotografie zobrazují vajíčka krtonožky obecné. Z dokumentů je zřejmá zlatavě hnědá barva i velikost v porovnání s lidskou rukou. Vajíčko krtonožky má velikost 1 x 2 mm. Velikost vajíčka zobrazuje následující obrázek. Na následující fotografii je zobrazeno odkryté hnízdo s kompletní snůškou vajíček krtonožky. Následující obrázek porovnává velikost vajíčka krtonožky s velikostí larvy, která se…


Další články o krtonožkách

 • Přirození nepřátelé krtonožky obecné – galerie

  První dvě videa zobrazují mravence, který odlovil krtonožku z hnízda a snaží se ji odvléci do mraveniště. Následující video zobazuje žábu jako přirozeného nepřítele krtonožek. Video zachycuje okamžik, kdy krtonožka, která plave po vodní hladině, je ulovena žábou.

 • 5 způsobů, jak se zbavit krtonožky

  Zbavit se krtonožky znamená chytit ji, zabít ji, vypudit ji z lokality výskytu, odradit ji od dalšího pobytu v lokalitě. Možností, jak se zbavit krtonožky obecné, je pět. Zbavení se krtonožky odchytem je nejlevnějším způsobem redukce počtu krtonožek na dané lokalitě. Odchyt živých krtonožek lze provést odchytem do pastí nebo vylákáním na povrch. Krtonožku lze…

 • Jak poznat, že se krtonožka vyskytuje na zahradě?

  Indicie, že se krtonožka zabydlela na zahradě, zahrnují přímé pozorování jejich výskytu, pozorování děr, chodeb a hnízd, zjištění hnízd v zemi s vajíčky, zaslechnutí cvrčení, nalezení svleček. Hledat krtonožku na zahradě lze v místech, která jsou příznivá pro její život a rozmnožování. Krtonožka obecná se v České republice vyskytuje zejména v oblastech teplejších nížin, tzn.…